Translate

poniedziałek, 24 marca 2014

Polski moździerz średni M-98


Holowany Moździerz średni powstał w 1993 roku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Ziemnych i Transportu (OBRMZiT) w Stalowej Woli . Wielu czytelników zadaje pytanie poco projektować moździerz 98mm-trowy jak w użytkowaniu WP znajduje się moździerz 120mm który większą siłę ognia . Cała historia M-98 rozpoczyna się w 1991 roku kiedy to Polska podpisała układ CFE-1 , który zobowiązywał nasz kraj do posiadania maksymalnie 1610 systemów artyleryjskich o kalibrze powyżej 100mm . Rozpoczęto projektowanie systemu artyleryjskiego który dawał możliwość obejścia układu CFE-1 i zwiększenia możliwości wsparcia bezpośredniego wojsk lądowych WP . Układ CFE-1 ograniczał posiadanie tylko systemów powyżej 100mm , układ nie ogranicza ilości środków artyleryjskich poniżej 100mm , więc inżynierowie z OBRMZiT   w1993 roku zaprojektowali moździerz o kalibrze 98mm który omija układ CFE-1 a daje podobne możliwości ogniowe jak jednostka o kalibrze 120mm. W 1994 roku powstał model balistyczny a w 1997 roku ukończono prototyp moździerza i 2003 roku zostało zawarte porozumienie między WP a Hutą Stalowa Wola na dostawę 48sztuk moździerza M-98 .Moździerz służy do niszczenia siły żywej fortyfikacji polowych oraz środków dowodzenia i ogniowych  szczególnie w zagłębieniu terenu . Do M-98 amunicja jest produkowana w zakładach mechanicznych DEZAMET w nowej hucie jest to amunicja , kasetowa-RAD-2 ,odłamkowa -RAD-3 ,oraz amunicja oświetleniowa i dymna rozpoczęto pracę nad  kierowanymi pociskami przeciwpancernymi ale w 1999 roku pracę zaprzestano nie kończąc pocisku który posiadał nazwę RAD-1. M-98 został wyposażony w celownik  MPM-44M i CM-95(98). M-98 jest na wyposażeniu głównie 6 Brygady Desantowo-Szturmowej z Krakowa i 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego ale w przyszłości moździerz ma wejść na wyposażenie brygad zmechanizowanych . Moździerz M-98 został też wyposażony w wózek transportowy który służy do krótkotrwałego transportu holując za pojazdem terenowym , ale oddziały aeromobilne wykorzystują do transportu polskie Humvee . Moździerz M-98 jest ciekawą konstrukcją , która daje możliwości eksportowe(musi być zwiększona paleta amunicji ) omijając ograniczenia układów rozbrojeniowych .
M-98 widok ogólny .
Moździerz M-98 wraz z wózkiem transportowym .
M-98 wraz obsługą na poligonie .
M-98 w działaniu .
M-98 z boku widoczny środek transportu HUMVEE .
M-98 .
Moździerz M-98 na defiladzie .
M-98 środek transportu i sposób rozładowania .
Obsługa M-98 na ćwiczeniach .
Moździerz M-98 i jego wózek transportowy .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz