Translate

środa, 9 października 2013

Naziemny System Wykrywania Obiektów na Niskich Orbitach Okołoziemskich z ITWL

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wspólnie z firmą KenBit . sp.j. opracowali  Naziemny System Wykrywania Orbitach Okołoziemskich na niskich orbitach okołoziemskich . System umożliwia identyfikacje obiektów poruszających się na niskich orbitach okołoziemskich  na wysokościach od 200km do 2000km . Skuteczne wykrywa na podstawie rejestru śladów satelity znajdujących się na północnej półkuli (hemisferze ) oraz identyfikacje ją dzięki porównaniu elementów orbity z danymi tabeli orbit udostępnionymi przez bazę NORAD TLE , wynikiem działania systemu jest stworzeniem bazy danych obiektów znajdujących się na niskiej orbicie okołoziemskich  LEO  ( Low Earth Orbit ) . Na tej podstawie można stwierdzić czy satelita zmienia orbitę i jakie mogą pojawić się zagrożenia  . Należy przypomnieć fakt , że  w 2008roku pojawiło się zagrożenie upadku satelity w okolicach Olsztyna - Nie było pewności w którym miejscu  to nastąpi  , bowiem bazowaliśmy na informacjach przekazywanych przez inne państwa ,  a te  nie zawsze są  wiarygodne informuje ITWL . Skuteczność systemu została potwierdzona w dolnych warunkach atmosferycznych ( gwiazdy do 6mag ) jak i pelnym pokryciu nieba wysokimi chmurami ( gwiazdy do 1mag ) . Projekt został sfinansowany w latach 2008-2010 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  - Chcemy rozbudować system o elementy umożliwiające wykonywanie zdjęć i śledzenia orbit satelity- podkreśla ITWL wspólnie z firmą KenBit złożyli wniosek do Narodowego Badań i Rozwoju . Dane techniczne systemu to 9 kamer CCD z obiektywami 50mmf|\1.2, 9 komputerów z oprogramowaniem sterującym kamery , serwery z opopragromowaniem KTStation Pilot i KTView, mechaniczny układ pozycjonowania kamer . W ramach projektu powstałe aplikacje , aplikacje sterujące wybraną stacją obserwójąca -KTStation Pilot , aplikacja analizująca i rozpoznająca obiekty - KTRecom , aplikacja przeglądarki obrazów ,,FITS-KTView'' ,aplikacja aktualizacji bazy danych TLE KTLEDownaload . na koniec bloga chce podkreślić , że podany system zaczyna sięgać progu kosmosu i to jest pierwszy system który chroni przestrzeń kosmiczną polski co jest nowością w systemie obronnym naszego kraju .
Zdjęcie systemu na MSPO2013 wraz z monitorem pokazującym obraz.